Bama Industri AS

Til nyopprettet stilling søkes:

DRIFTSDIREKTØR

Selskapets nye driftsdirektør vil rapportere til administrerende direktør. Stillingen vil ha resultat-, budsjett- og personalansvar for selskapets fabrikker. Det er nødvendig å samarbeide tett med de enkelte lokale ledere for å utvikle den enkelte fabrikk i tråd med ønsket strategi og utvikling. De enkelte fabrikker er i dag preget av korte beslutningsveier og utpreget operativt fokus. 

Stillingen er nyopprettet. En sentral rolle vil være å bidra i løpende strategiske prosjekter i BAMA Industri med fokus på effektivisering, samt utvikle og etablere prosesser som sikrer kontinuerlige forbedringer. Det å sørge for at vedtatte strategier, gjennom operative planer, iverksettes og følges opp, står meget sentralt.

BAMA ønsker å knytte til seg en strategisk, forretningsorientert, sterk og samlende driftsdirektør som kan innfri selskapets ambisjon om økt topplinje og effektiv og lønnsom drift. 

De viktigste arbeidsoppgavene vil være å:

 • Sørge for at vedtatte strategier, gjennom operative tiltak, implementeres og følges opp, på de enkelte fabrikker
 • Sørge for kontinuerlige verdikjedeanalyser som beslutningsunderlag for fremtidsrettet organisering, logistikksystemer, produksjonsstruktur, forbedringsprosesser og investeringer
 • Ansvarlig for at de enkelte fabrikker ligger i forkant og er på Best Practise nivå innen kosteffektiv drift, automatisering, mattrygghet, ferskhet, kvalitet og leveringsevne.
 • Ansvarlig for arbeidsprosesser, driftsrutiner og utstyr som sikrer Best Practise
 • Utvikle fabrikkene iht. våre kunders mål og strategier
 • Lede og eie nødvendige endringsprosesser for videreutvikling av prestasjonskulturen
 • Ansvarlig for at driften til enhver tid er i henhold til gjeldende kvalitetsprosedyrer og rutiner, inkludert HMS
 • Lede, utvikle og motivere fabrikkenes ansatte

Bama ser etter en moderne driftsdirektør som ser sammenhengen mellom kundebehov, effektiv vareflyt, produksjon og økonomi. 

Blant de viktigste utvalgskriterier vil være;

 • Høyere relevant utdannelse, gjerne kombinasjon av teknisk og økonomisk
 • Ledererfaring, gjerne fra produksjon, prosess eller avansert vareflyt, helst innenfor næringsmiddel. I tillegg ønskes erfaring fra konsulentmiljøer.   
 • Erfaring fra strategi, businessanalyser, arbeide med Lean og Best Practise.
 • Erfaring med verdikjedanalyser som utgangspunkt for kontinuerlig forbedring
 • Det bør kunne vises til solide resultater i tidligere stillinger

BAMA vil prioritere en utpreget analytisk driftsdirektør med ”helikoptersyn” som i tillegg skal ha fokus på kontinuerlig forbedringer og evne til å skjønne operativ fabrikkledelse. 

Viktige personlige egenskaper vil være;

 • Meget gode analytiske evner og gjennomføringsevne
 • Være svært konkurranseorientert og fokusere på økonomiske mål og resultater
 • Skape motiverte kollegaer med høy kollektiv selvfølelse
 • Skape gode relasjoner til kunder og strategiske samarbeidspartnere
 • Ha en tydelig og sterk, men samtidig uformell og uhøytidelig stil
 • Være en tillitvekkende og langsiktig relasjonsbygger
 • Utpreget selvgående og tåle resultatkrav

Stillingen er meget utfordrende. BAMA Gruppen som konsern tilbyr spennende karrieremuligheter.

Fylke:
Buskerud
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
Snarest
Arbeidssted:
Lier
Kontaktpersoner:
Eirik Hansen
mob: 952 00 761

Terje O. Norum
mob: 909 14 599

Hjemmeside:
http://www.bama.no
Tilbake til toppen