Vår oppdragsgiver juli 2018

Vi søker:

CFO - virksomhet i vekst

Vår oppdragsgivers nye CFO vil rapportere til administrerende direktør. Stillingen inngår i ledergruppen og vil ha fullt budsjett-, resultat- og personalansvar. Det er nødvendig å samarbeide tett med den øvrige ledergruppen i konsernet. Det er ønskelig å knytte til seg en strategisk, forretningsorientert, sterk og samlende CFO som kan sikre god økonomisk styring og kontroll gjennom selskapets ambisjon om økt topplinje og effektiv og lønnsom drift.

De viktigste arbeidsoppgaver er;

 • Ansvarlig for konsernets finansiering, regnskap inkl. årsoppgjør, likviditetsstyring, revisorkontakt og rapportering til offentlige myndigheter.
 • Gjennomføre konsernets budsjett- og likviditetsprosess, løpende rapportering til styret og ledelse, samt avleggelse av regnskapet.
 • Rollen skal støtte og utfordre ledergruppen med prognoser, analyser og resultater.
 • Utvikle og sikre at intern kompetanse innen fagområdet er i tråd med myndighetenes krav og selskapets målsettinger.
 • Utarbeide felles struktur på finans, økonomi og regnskap, samt konsolidere økonomifunksjonen i alle operative land.
 • Være selskapets kontaktperson mot bank og finansinstitusjoner.
 • Forberede - og rapportere på styremøter og generalforsamlinger.
 • Sparringspartner for eiere, styreleder og ledelsen i overordnede finansielle spørsmål.
 • Bidra aktivt til forretningsutvikling og i oppkjøpsprosesser
 • Ansvarlig for å standardisere, effektivisere og forbedre økonomifunksjonen gjennom å ta ut det fulle potensialet av konsernets felles IT-løsninger.
 • Samarbeide med daglige ledere i datterselskaper innenfor økonomiområdet

Kandidater til stillingen har høyere økonomisk utdannelse, gjerne siviløkonom eller statsautorisert revisor, samt flere års erfaring i relevant og sammenlignbar lederstilling. Det er nødvendig å inneha faglig tyngde innen økonomi og finans med helhetlig kommersiell forståelse, samt solid erfaring med konsernregnskap og rapportering. Det er ønskelig med god erfaring fra risikostyring. Det er nødvendig å forstå hvordan teknologi kan skape lønnsomhet og økte verdier.

Det tilbys konkurransedyktige betingelser, som vil avhenge av kandidatenes bakgrunn.

Fylke:
Vestfold
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
Snarest
Arbeidssted:
Sentrale Østlandet
Kontaktpersoner:
Terje O. Norum
mob: 909 14 599

Hjemmeside:
http://www.pu.no
Tilbake til toppen