Nordisk Aviation Products AS

Vi søker:

SALES AND MARKETING DIRECTOR

Sales and Marketing Director rapporterer til CEO. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe. Sales and Marketing Director har ansvaret for selskapets totale salgs- og markedsaktiviteter, og har totalt 7 direkterapporterende. 

Det forventes at Sales and Marketing Director er en aktiv bidragsyter i ledergruppen i forhold til selskapets totale virksomhet, i tillegg til å gjennomføre nødvendige salgs- og markedsaktiviteter for å nå selskapets mål på salg, EBITDA, marginer, ROI og vekst.  

De viktigste arbeidsoppgavene vil være: 

 • Utvikle salgs- og markedsstrategier som sikrer lønnsomhet og vekst iht. selskapets mål og strategi
 • Lede og utvikle selskapets Business Unit Managers
 • Analysere markedstrender og konkurrentinformasjon, samt identifisere og utvikle nye muligheter for vekst
 • Identifisere nøkkelkunder og bygge nære relasjoner med disse
 • Bygge gode relasjoner til interne kunder
 • Utarbeide management-rapporter, budsjetter, prognoser og langsiktige planer
 • Sørge for effektivitet i salgsadministrasjon og kundeservice

Kandidater til stillingen må ha høyere utdannelse, fortrinnsvis master i økonomi, markedsføring eller tekniske disipliner. MBA vil være en fordel, men ingen betingelse. Solid og relevant jobberfaring kan til en viss grad kompensere for manglende utdannelse på masternivå. Det er nødvendig med dokumenterbare resultater fra ledelse av tyngre salgs- og markedsorganisasjoner i internasjonale selskaper, og gjerne erfaring med matriseorganisering. Det er ønskelig med erfaring fra bransjer der krav til kvalitet og presisjon er særdeles høyt, samt solid forhandlingserfaring.

I tillegg til en sterk kommersiell legning og teft, vil følgende personlige egenskaper være viktige:

 • Entusiasme og drive 
 • Nyskapende og innovativ
 • Kontaktskapende og tillitvekkende 
 • Analytisk og strukturert, og med god evne til å planlegge og organisere
 • Iverksetter handling og har en sterk gjennomføringsevne
 • Velutviklet evne til å bygge relasjoner og nettverk med eksisterende og potensielle kunder, og evne til å fremme selskapets interesser
 • Positiv grunnholdning og utmerkede kommunikasjonsferdigheter – både muntlig og skriftlig
 • Trives og fungerer godt i ulike kulturer sammen med forskjellige typer mennesker
 • Fleksibel, dynamisk og tilpasningsdyktig - Evne til å se muligheter fremfor begrensninger i møte med endringer og skiftende omstendigheter

Det vil være utstrakt reisevirksomhet i stillingen. Norsk og engelsk må beherskes på business-nivå, såvel muntlig som skriftlig.

En ansettelse i Nordisk Aviation Products AS gir gode muligheter for videre karriere, også i morselskapet TransDigm Group Inc.s mange virksomheter i flere ulike land.

 

Fylke:
Vestfold
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
Snarest
Arbeidssted:
Holmestrand
Kontaktpersoner:
Svein Mathisen
mob: +47 918 53 539

Terje O. Norum
mob: +47 909 14 599

Tilbake til toppen