Nordic Lunch

Vi søker:

DAGLIG LEDER

Nordic Lunch AS ønsker å knytte til seg en operativ leder som evner å lede selskapet i en vekstfase gjennom å være beslutningstaker, leder og gjennomfører.

De viktigste arbeidsoppgaver vil være å;

 • videreutvikle og gjennomføre selskapets strategier
 • sikre tett samhandling med selskapets kunder for å nå felles mål
 • totalansvaret for selskapets salg, resultat, kvalitet, drift, HMS og miljø
 • forestå løpende måling og rapportering
 • personalledelse som engasjerer, motiverer og sikrer at «ting blir gjort»
 • kontinuerlig forbedring som sikrer effektiv drift
 • gjennomføre innkjøpsforhandlinger og – avtaler
 • produkt- og konseptutvikling
 • aktiv deltagelse i BAMA Industris ledergruppe

Stillingen gir en stor intern kontaktflate innen BAMA, mot kunder, produsenter og leverandører. Nordic Lunch selger i hovedsak sine produkter til dagligvaremarkedet, servicehandelen og storkjøkken.

Nordic Lunch AS ønsker å knytte til seg en moderne, operativ leder som forstår sammenhengen og økonomien i verdikjeden fra forbruker, kunde, til effektiv vareflyt, produksjon og innkjøp. 

Blant de viktigste utvalgskriterier vil være;

 • Høyere relevant utdannelse, gjerne kombinasjon av teknisk og økonomisk
 • Ledererfaring, gjerne fra produksjon, prosess eller avansert vareflyt, helst innenfor næringsmiddel. Det vil være en fordel med erfaring fra konsulentsiden innenfor det samme.. 
 • Erfaring med verdikjedanalyser som utgangspunkt for kontinuerlig forbedring
 • Det bør kunne vises til solide resultater i tidligere stillinger
 • Kundeorientert

Selskapets nye daglige leder har gode strategiske evner, samt erfaring fra å bygge og videreutvikle en organisasjon. Stillingen krever stor arbeidskapasitet og gode kommunikasjonsevner. Det er nødvendig med meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Nordic Lunch AS ønsker å knytte til seg en utpreget analytisk leder med ”helikoptersyn” som i tillegg skal ha fokus på kontinuerlig forbedringer og evne til å forstå og arbeide i hele verdikjeden fra kunde/salg til produsenter/råvarer.

Viktigste egenskaper vil være:

 • analytisk-, beslutnings- og handlingsorientert
 • flink til å skape gode mellommenneskelige relasjoner internt og eksternt
 • resultat- og målorientert
 • utpreget selvgående og tåle resultatkrav
 • ambisiøs, initiativrik og pådriver
 • god til å lede og motivere selskapets medarbeidere mot felles mål og ambisjoner
 • motivert til å arbeide hardt og effektivt, dvs. å nedlegge en betydelig kvantitativ innsats
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
Snarest
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Terje O. Norum
mob: 909 14 599

Hjemmeside:
http://www.pu.no
Tilbake til toppen