Bergene Holm AS

Til å lede og videreutvikle selskapets økonomiavdeling søkes:

ØKONOMI- OG FINANSDIREKTØR

Vi søker nå etter en strukturert, analytisk og utviklingsorientert Økonomi- og finansdirektør som skal lede og videreutvikle selskapets økonomiavdeling. Du får en sentral og viktig stilling som har ansvaret for konsernets finans, regnskap, budsjett, forsikringer og IT. Vi ser etter en samarbeidsorientert, tydelig og trygg leder, som skaper resultater gjennom samhandling, utvikling og faglig sterke kolleger. Du tar initiativ og har kompetanse til å videreutvikle og effektivisere selskapets interne forretningsprosesser og eksterne rapporteringsrutiner.

Du må trives med oppdelingsbransjen hvor råstofftilfang er en utendørsidrett og produktet er et levende materiale. Det påvirker kalkyler og regnskap. Du må søke forståelse hvorfor det er slik og hva utfallsrommet kan bli.

Vi utvider i disse dager hovedkontoret for å samlokalisere flere av konsernfunksjonene. I løpet av høsten oppgraderer vi vårt ERP-system til IFS Applications 10, som en av landets første. Deretter skal mer av selskapets økonomi- og logistikkprosesser digitaliseres og rasjonaliseres.  Der blir du sentral.

ANSVARSOMRÅDER | SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

 • Økonomi- og finansdirektør har operativt ansvar for konsernets finansiering, regnskap, likviditetsstyring, forsikringer, IT-drift, og rapportering til offentlige myndigheter.
 • Stillingen har ansvar for budsjettprosess og løpende rapportering til styret og ledelsen, herunder avleggelse av regnskapet. 
 • Rollen skal støtte og utfordre ledergruppen med prognoser, analyser og resultater. Utvikle og sikre at intern kompetanse innen fagområdet er i tråd med myndighetenes krav og selskapets målsettinger.
 • Økonomiavdelingen har systemeierskap og ansvar for å standardisere, effektivisere og forbedre økonomifunksjonen gjennom å ta ut det fulle potensialet av konsernets felles IT-løsninger.
 • Du vil ha en sentral posisjon i ledergruppen og vil jobbe tett med administrerende direktør. 

RELEVANT ERFARING OG KOMPETANSE

 • Høyere økonomisk utdannelse; siviløkonom eller annen relevant høyere økonomisk utdannelse
 • Flere års erfaring i relevant og sammenlignbar lederstilling
 • Faglig tyngde innen økonomi og finans med helhetlig kommersiell forståelse
 • Omfattende erfaring med konsernregnskap og rapportering
 • Erfaring med IFS eller lignende, med solid forståelse for hvordan ny teknologi skaper lønnsomhet og verdier

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Strukturert, analytisk og nøyaktig med god gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert
 • God helhetsforståelse med evne til å se og løse komplekse problemstillinger
 • Evne til å arbeide godt under press og levere gode resultater
 • Interesse for både fag og bransje med ønske om å tilegne deg ny og oppdatert kunnskap

For ytterligere opplysninger ta kontakt med Svein Mathisen, Personal Utvelgelse, tlf 918 53 539.

Fylke:
Vestfold
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
22.05.2018
Arbeidssted:
Larvik
Kontaktpersoner:
Svein Mathisen
mob: 918 53 539

Tilbake til toppen