BAMA er en betydelig markedsaktør innen fersk frukt, grønnsaker, bær, poteter, blomster, påsmurt og drikke til dagligvare-, storkjøkken- og servicemarkedet i Norge. BAMA Gruppen AS omsatte i 2016 for over 16,5 milliarder kroner og har ca. 2.400 ansatte. BAMA har i tillegg selskaper i Nederland, Polen og Sverige. BAMAs visjon er «å gjøre Norge ferskere og sunnere». Dette innebærer blant annet å tilby kundene og forbrukerne sunne, ferske, trygge produkter med høy kvalitet.

BAMAs virksomhet er strukturert i seks forretningsområder: Dagligvare, Storkjøkken, Industri, Servicehandel, Blomster og Internasjonal Virksomhet. Disse områdene er igjen organisert i flere aksjeselskaper. I tillegg kommer sentrale støtte- og service-funksjoner innenfor IT, økonomi, personal, markedsføring og informasjon.
Innkjøps- og logistikkvirksomheten, samt alle sentrale staber ligger også i morselskapet.

BAMA Gruppen skal nå bygge et stort produksjons- og distribusjons-anlegg lokalisert på Liertoppener. Bygget vil ha en flate på over 30.000 m2 med Bama Industri AS, Bama Blomster Trading AS, Bama Blomster AS og Bare Blomster AS som leietakere.

Til spennende og utfordrende stilling søkes:

PROSJEKTLEDER

Selskapets nye Prosjektleder vil ansettes i Bama Gruppen AS. Anlegget på Liertoppen planlegges ferdig i drift fra 2021. Stillingen vil frem til dette rapportere til styringsgruppen for prosjektet. Stillingen har ikke personalansvar og må samarbeide tett med de enkelte ledere og øvrige prosjektledere for å utvikle prosjektet i tråd med planer og budsjetter. De enkelte selskap er i dag preget av korte beslutningsveier og utpreget operativt fokus.

BAMA Gruppen AS ønsker å knytte til seg en metodisk, sterk og samlende prosjektleder som skal bidra til at anlegget blir Nord Europas mest moderne og effektive blomsteranlegg.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være å:

 • Sørge for kontinuerlige oppfølging av planer og gjennomføre økonomi-, struktur-, fabrikk- og produksjonsanalyser
 • Produsere beslutningsunderlag raskt og effektivt og levere innenfor gitt tid og kvalitet
 • Sørge for at anlegget får effektive planløsninger, fremtidsrettet logistikksystem og legge til grunn god personalmessig organisering
 • Ivareta at anlegget får optimal vareflyt fra vareinngang, gjennom produksjon og ut til salgsleddet
 • Bidra til at anlegget på Liertoppen vil ligge i forkant på kosteffektiv drift, utstyr, produksjon og Best Practise
 • Implementere og følge opp prosjektet og rapportere til styringsgruppen

Bama Gruppen ønsker å knytte til seg en moderne prosjektleder med minimum 3-4 års erfaring, som ser sammenhengen mellom effektiv vareflyt, produksjon, teknologi og økonomi. 

Blant de viktigste utvalgskriterier vil være;

 • Høyere relevant utdannelse, gjerne kombinasjon av teknisk og økonomisk
 • Prosjektledererfaring, gjerne fra konsulentsiden med vekt på produksjon, prosess eller avansert vareflyt, gjerne innenfor næringsmiddel
 • Erfaring fra strategi, businessanalyser, arbeide med Lean og Best Practise
 • Erfaring med verdikjedanalyser som utgangspunkt for kontinuerlig forbedring

BAMA Gruppen AS ønsker å knytte til seg en utpreget analytisk prosjektleder med ”helikoptersyn” som i tillegg skal ha fokus på effektiv vareflyt i hele verdikjeden fra produsenter/råvarer til kunde/salg. 

De viktigste personlige egenskaper vil være;

 • Gode analytiske evner og gjennomføringsevne
 • Fokusere på økonomiske mål og resultater
 • Skape gode relasjoner til kunder og strategiske samarbeidspartnere
 • Ha en tydelig og sterk, men samtidig uformell og uhøytidelig stil
 • Være en tillitvekkende og langsiktig relasjonsbygger
 • Utpreget selvgående og tåle resultatkrav
Fylke: Buskerud
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidssted: Lier
Kontaktpersoner: Terje O. Norum
mob: 909 14 599

Hjemmeside: http://bama.no