Nokas AS

Til spennende stilling søkes:

DIREKTØR STRATEGI OG FORRETNINGSUTVIKLING

Nokas Cash Handling har sterke vekstambisjoner, både organisk - gjennom utvikling av nye løsninger og ved hjelp av oppkjøp. For å bidra i dette arbeidet og muliggjøre suksess i en videre vekstfase er stillingen som Direktør for strategi og forretningsutvikling meget sentral. Du vil inneha en nøkkelrolle i utviklingen av Nokas Cash Handling, være en del av divisjonens ledergruppe og rapportere til konserndirektør med ansvar for Cash Handling & Security systems, Peter Wesenberg.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

Du vil i rollen som Direktør strategi og forretningsutvikling ha ansvar for både analyse og gjennomføring av strategiske innovasjonsprosjekter. I tillegg vil du være sentral gjennom forbedringsprosesser og samarbeid med sentrale underleverandører.

Andre arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Utarbeide analyser og beslutningsunderlag for fremtidsrettet vekst, organisering, eierskap og struktur
 • Utforme mål og strategier for divisjonen, og delta i gjennomføringen av disse, i nært samarbeid med EVP for Nokas Cash Handling og ledergruppen
 • Sørge for at vedtatte strategier, gjennom operative tiltak, implementeres og følges opp, i nært samarbeid med de enkelte forretningsområder i divisjonen
 • Overordnet ansvar for sentralt driftsmiljø av Cash Management Services (Nokas autoCash og egne bankmaskiner/ATMs)
 • Lede og delta i M&A prosesser på vegne av divisjonen og selskapet 

Nokas ønsker å knytte til seg en forretningsutvikler som ser muligheter gjennom strategi, forretningsforståelse, analyse og økonomikunnskap.  Du har erfaring fra tilsvarende roller i større nordiske/internasjonale miljøer eller erfaring fra konsulentsiden i selskaper som jobber med strategi og forretningsutvikling. Du har i tillegg høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på mastergrads nivå. Vår nye Direktør for strategi og forretningsutvikling må har erfaring fra strategiarbeid, businessanalyser samt kjennskap til og interesse av å arbeide med M&A prosesser. Du må beherske engelsk muntlig og skriftlig - i tillegg til norsk.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

Vår nye Direktør strategi og forretningsutvikling må være utpreget analytisk og kommersielt drevet. Du må ha fokus på kontinuerlig forbedringer og evne til å forstå og arbeide i hele verdikjeden til Cash Handling divisjonen.

Blant de viktigste egenskaper vil være å:

 • Være ambisiøs og konkurranseorientert
 • Skape motiverte kollegaer med høy kollektiv selvfølelse
 • Utvikle gode relasjoner til kunder og strategiske samarbeidspartnere
 • Være en tillitvekkende og langsiktig relasjonsbygger
 • Kjenne seg igjen i våre verdier; "Samarbeid, Handlekraft, Pålitelighet og Engasjement"

Nokas er et konsern i sterk vekst både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Dette skaper fortløpende organisasjons – og forretningsmessige endringer og tilpasninger. I denne rollen må man derfor trives med høyt tempo og hardt arbeide. 

VI TILBYR:

 • En sentral posisjon i utviklingen av Nokas Cash Handling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver hos markedslederen i bransjen
 • Et miljø preget av samarbeid og ønske om å lykkes
 • Markedsmessige lønnsbetingelser
 • En jobb i et norskeid selskap med store ambisjoner

Nokas krever tilfredsstillende vandel av alle sine ansatte. For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med Bjørn Waagø i Personal Utvelgelse AS, tlf: 900 96 668. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
snarest
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Bjørn Waagø, Personal Utvelgelse AS
mob: +47 90096668

Hjemmeside:
http://www.nokas.no
Tilbake til toppen