Høyer Gruppen

Til sentral stilling søkes kompetent:

LOGISTIKKSJEF

UTVIKLING - LOGISTIKKLEDELSE - DRIFT  

 

Stillingen som Logistikksjef har drifts- og resultatansvar for logistikkfunksjonen på tvers av alle avdelinger og selskaper i Høyer Gruppen. Du får personalansvar for 2 ansatte, rapporterer til selskapets CFO og inngår i hans team. Høyers lagerstruktur består i dag av separate lagerpunkter i hver enkelt butikk, netthandelslager og et distribusjonssenter for Høyers egenproduksjon. Varene blir levert fra eksterne merker fra hele verden. Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Oslo. Høyer ønsker å ansette en kompetent, initiativrik og engasjert kandidat som kan innfri selskapets ambisjoner om kostnadseffektiv drift og høy leveransepresisjon. 

DINE VIKTIGSTE ANSVARSOMRÅDER VIL VÆRE:

 • Planlegge, strukturere og drifte logistikkfunksjonen i Høyer Gruppen
 • Utvikle og ivareta samspillet mellom menneskene, informasjonssystemene og teknisk utstyr
 • Videreutvikle Høyers systemer for innsamling og håndtering av masterdata i samarbeid med vår POS leverandør
 • Utviklingsprosjekter innen logistikk og varestyring, samt planlegge og implementere disse i daglig drift
 • Forstå kundene og markedets krav til optimal leveransepresisjon og kvalitet
 • Analysere nøkkeltall samt initiere og gjennomføre nødvendige tiltak
 • Forestå utvikling og ledelse av avdelingens medarbeidere

HVEM ER DU?

Du er en person som "brenner" for å skape gode logistikkløsninger. Vi søker deg som har en kombinasjon av strategisk og operativ erfaring, gjerne fra høyvolum logistikk, og erfaring med implementering og bruk av tekniske logistikkløsninger. Du har trolig høyere teknisk og/eller økonomisk utdanning og gjerne erfaring fra forbedringsprosjekter. Evnen til å skape gode mellommenneskelige relasjoner der mennesker, informasjonssystemer og teknologi møtes er en forutsetning for å lykkes i stillingen. God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

DE VIKTIGSTE PERSONLIGE EGENSKAPENE VIL VÆRE:

 • Trygg og robust
 • Sosial og med evne til å påvirke
 • Handlekraftig  og resultatorientert 
 • En god motivator og lagbygger
 • Analytisk, strukturert og planmessig
 • Ambisiøs 

Høyer tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i en bransje i sterk endring. Hos oss møter du et godt kollegialt miljø og personer med stort engasjement og ønske om å lykkes. For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Bjørn Waagø i Personal Utvelgelse AS, tlf: 900 96 668. Søknader vil bli behandlet fortløpende. 

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
snarest
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Bjørn Waagø
mob: +47 90096668

Hjemmeside:
http://www.hoyer.no
Tilbake til toppen