Vestaksen Eiendom AS er et eiendomsselskap med hovedfokus på boligutvikling og næringsbygg. Selskapet ble etablert i 2011 og holder til i sentrale lokaler i Drammen.
Selskapet brukte oppstartsåret 2012 til å planlegge, kartlegge og strukturere selskapet og prosjektene. Første prosjekt hadde byggestart høsten 2013.

Med basis i Buskerudbyens intensjon om betydelig vekst i regionen, samt nærhet til Oslo, vil Vestaksen Eiendom AS være en pådriver i regionens eiendomsutvikling basert på kommersiell basis. Geografisk satningsområde vil være i aksen Oslo-Drammen via Eiker kommunene til Kongsberg.
Selskapets utviklingsdel skal ha primærfokus på utvikling av boliger og næringsbygg/næringsparker. Boligprosjektene våre er fra 50-1000 boliger pr. prosjekt.
Sentrale fokusområder vil være satsningsområdene i Buskerudbyen med vekst rundt kollektivknutepunkter, utvikling av bygg som ivaretar samhandlingsreformen og nye knutepunkter for næringsvirksomhet, herunder næringsparker. Eldrebølgen og energinøytrale boliger vil prege fremtidens boligbebyggelse. Vestaksen har som mål å BREEAM-sertifisere alle sine bygg fra 2017 og fremover.

Selskapet har til nå hatt en årlig omsetning på 200 Mnok. Vi har ambisjoner om å komme opp på en omsetning på 500 Mnok pr. år.

Vestaksen Eiendom har i dag 7 fast ansatte og 3 innleide og holder til i moderne lokaler sentralt i Drammen.

Vi søker:

EIENDOMSUTVIKLER

I tråd med Vestaksens ambisjon om vekst, øker også antall prosjekter og det søkes derfor etter en ambisiøs og strukturert person som kan jobbe selvstendig med prosjekter i tidlig fasen. I samarbeid med Prosjektleder vil stillingen være en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse, særlig i tidlig fase av utviklingsprosjekter.

Ansvarsområder vil være:

 • Planprosessen
 • Kundekontakt med boligkjøpere og leietakere
 • DD-prosess
 • Kontakt med leverandører, grunneiere og offentlige etater

Arbeidsoppgaver 

 • Utarbeidelse av behovsanalyser, konseptutredning og programmering
 • Utarbeidelse av entreprisemodell og konkurransegrunnlag
 • Kontrahering av rådgivere, entreprenører og øvrige samarbeidsparter
 • Koordinering mot interne instanser i kommunen/ fylke
 • Planlegge og utføre den daglige samhandlingen/ samordningen mellom aktørene
 • Prosjektgjennomføring iht. rammer (styrende dokumenter) og ambisjonsnivå
 • Oppfølging av eksterne prosjektledere ved innleie
 • Ansvar for og fokus på økonomi, fremdrift, kvalitetssikring og SHA
 • Bidra til utvikling av interne rutiner og styringssystemer
 • Delta i erfaringsutveksling

Det er ønskelig at kandidaten har erfaring fra lignende stilling, men da fra byggherre- og/eller konsulentsiden og ikke entreprenør. Kandidater har høyere utdannelse på eller høyskolenivå, primært kandidater som har 2 årig Masterprogram fra NTNU innen eiendomsutvikling og –forvaltning eller Master / Eiendomstvikling fra NMBU eller tilsvarende fra utlandet vil bli foretrukket.

Det vil vektlegges gode lederegenskaper i kraft av naturlig autoritet og serviceinnstilling. Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper er viktige kvalifikasjoner for å lykkes i stillingen.

Det stilles krav om god kjennskap til eiendomsbransjens gjeldende forskrifter og lover og planprosesser og generell tegningsforståelse. Det er viktig med gode datakunnskaper og at man gjerne har et ønske om å jobbe med innovasjon og utvikling av Vestaksens systemer sammen med de andre i selskapet.

Ønskede personlige egenskaper 

 • Positiv, nysgjerrig, entusiastisk og energisk
 • motivert av å jobbe i team med engasjerte medarbeidere, men trives også med å arbeide selvstendig
 • dyktig til å bygge relasjoner
 • opptatt av å finne bærekraftige løsninger som forener teknikk, miljø og innovasjon
 • faglig- sterk og ambisiøs med analytiske evner
 • meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

Du må ha meget god muntlig- og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

 

For mer informasjon:

 

Fylke: Buskerud
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidssted: Drammen
Kontaktpersoner: Andreas Aaberg, Personal Utvelgelse AS
mob: 957 52 815