Vårt samfunn skaper økende mengder avfall. NOAH utfører derfor en stadig viktigere oppgave. Selskapet har gjennomprøvde og dokumenterte behandlingsløsninger for de fleste typer farlig avfall og er et av Nordens ledende kompetansemiljøer med sterkt fokus på forskning og utvikling.

NOAH behandler farlig avfall med opphav både hos forbrukerne og fra industriproduksjon. I tillegg er vi engasjert i opprydding av forurensede sjø- og landområder. Vårt behandlingsanlegg ligger i dag på Langøya utenfor Holmestrand, men vi har også virksomhet i Oslo, Nittedal, Sverige og Danmark. NOAH har i dag 80 ansatte og omsatte i 2017 for ca. 580 millioner kroner. Selskapet eies 100 % av Gjelsten Holding AS.

NOAH tar samfunnsansvar og utfører en oppgave som er helt nødvendig i det moderne forbrukersamfunnet. Selskapet styrker sin posisjon som en ledende og innovativ miljøbedrift ytterligere, gjennom målrettede prosjekter som bidrar til å gi samfunnet et grønnere fotavtrykk!

Vi søker:

PROSESSKJEMIKER

Rollen som Prosesskjemiker er sentral i Noahs driftsmiljø, og vil være tilknyttet prosessavdelingen. Stillingen skal bidra til økt forståelse for sammensetning av avfall som mottas til driftsstedene og kjemien knyttet til dette. Rollen skal aktivt bidra i analysering og testing for å ivareta at krav knyttet til produktkvalitet og produktegenskaper imøtekommes.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Ha teoretisk kunnskap og forståelse for avfallet og de kjemiske prosessene
 • Planlegge og gjennomføre tester av behandlingsmetoder spesielt knyttet til fokus på produktets sluttegenskaper og muligheter for videre anvendelse
 • Samarbeide med produksjonssjef, automasjon og vedlikeholdsavdelingen i optimalisering og utvikling av prosessanleggene
 • I stor grad samarbeide tett med produksjonsrådgiver og prosesstekniker.
 • Bistå i teknologiutvikling i Noah for å finne behandlingsløsninger som ivaretar gjenvinningsmål og økt produktkvalitet
 • Lede og delta i pågående prosjekter
 • Oppdatere og revidere kvalitetsdokumenter og rutiner innenfor eget arbeidsområde
 • Påse at relevante offentlige lover, forskrifter og krav i tillatelser som berører eget ansvarsområde forstås og etterleves
 • Kompetanseutvikling innen eget arbeidsområde

Vi søker en ambisiøs og utadvendt person med sterkt ønske om å bidra. Du har kjemiutdanning på ingeniørnivå og gjerne noen års erfaring fra prosess, miljø eller produksjonsmiljøer. Du må evne å samarbeide godt internt og eksternt, og trives med tverrfaglige problemstillinger. I NOAH vil du ha en kontaktflate både mot et tradisjonelt driftsmiljø og mot ledelsen. Det er derfor viktig at du kommuniserer godt og er omgjengelig og utadvendt.

I NOAH er vi opptatt av gode personlige egenskaper og holdninger. Du bør kjenne deg igjen i følgende:

 • God sosial kompetanse
 • Pålitelig, strukturert og systematisk med evne til å dokumentere
 • Analytisk-, beslutnings- og handlingsorientert
 • Resultat- og målorientert
 • Ambisiøs og initiativrik
 • Klar og tydelig i kommunikasjon

Arbeidssted vil være på Langøya utenfor Holmestrand. Noe reise kan påregnes ifm møter og seminarer internt eller eksternt.

For den rette kandidat tilbyr vi en utfordrende stilling med utviklingsmuligheter faglig og personlig. For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Bjørn Waagø i Personal Utvelgelse AS, tlf: 900 96 668.

Fylke: Vestfold
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: Snarest
Tiltredelse: etter avtale
Arbeidssted: Holmestrand
Kontaktpersoner: Bjørn Waagø, Personal Utvelgelse AS
mob: +47 900 96 668

Hjemmeside: http://www.noah.no