Vårt samfunn skaper økende mengder avfall. NOAH utfører derfor en stadig viktigere oppgave. Selskapet har gjennomprøvde og dokumenterte behandlingsløsninger for de fleste typer farlig avfall og er et av Nordens ledende kompetansemiljøer med sterkt fokus på forskning og utvikling.

NOAH behandler farlig avfall med opphav både hos forbrukerne og fra industriproduksjon. I tillegg er vi engasjert i opprydding av forurensede sjø- og landområder. Vårt behandlingsanlegg ligger i dag på Langøya utenfor Holmestrand, men vi har også virksomhet i Oslo, Nittedal, Sverige og Danmark. NOAH har i dag 80 ansatte og omsatte i 2017 for ca. 580 millioner kroner. Selskapet eies 100 % av Gjelsten Holding AS.

NOAH tar samfunnsansvar og utfører en oppgave som er helt nødvendig i det moderne forbrukersamfunnet. Selskapet styrker sin posisjon som en ledende og innovativ miljøbedrift ytterligere, gjennom målrettede prosjekter som bidrar til å gi samfunnet et grønnere fotavtrykk!

Vi søker ambisiøs:

PROSESSJEF

For å møte fremtidens samfunnsmessige miljøutfordringer styrker NOAH prosess og kjemikompetansen i selskapet ytterligere gjennom ansettelsen av en Prosessjef. Vedkommende vil være en sentral ressurs i selskapet og del av ledergruppen til Drifts- og Operasjonsdirektør. Stillingen har det overordnede ansvaret for hele prosessområdet i NOAH.

Prosessjef i NOAH vil ha følgende ansvarsområder:

 • Ansvar for at NOAHs overordnede mål og strategier er kjent og videreført i egen avdeling
 • Lede prosessavdelingen i det daglige, herunder:
  • Utarbeide målsettinger og handlingsplaner samt følge opp disse
  • Budsjettering og kostnadsoppfølging
  • Personalansvar for alle ansatte i prosessavdelingen samt laboratorieleder
  • Definere kompetansekrav i avdelingen og ivareta hensiktsmessig bemanning
  • Overordnet ansvar for at prosessavdelingen ivaretar sikkerhet for ansatte og ytre miljø relatert til avfallsmottak, mellomlagring, behandling og deponering på alle NOAHs driftssteder.
  • Overordnet ansvar for forsvarlig og helhetlig vurdering av avfall, herunder egnethet for NOAHs behandlingsløsninger og deponier.
  • Ansvar for å ivareta og kontrollere at driftsstedene i NOAH etterlever pålagte miljøkrav
  • Implementering, utvikling og etterlevelse av NOAH’s kvalitetssystem i prosessavdelingen
  • Ansvar for produktutvikling på driftsstedene
  • Bidra med kompetanse i aktiviteter tilknyttet myndigheter, kvalitet, marked, prosjekt og ledelse.
  • Aktiv bidragsyter inn mot teknologiutvikling og gjenvinningsprosjekter
  • Overordnet ansvar for laboratoriet, herunder utvikling av metoder og testprogram
  • Sørge for at HMS, kvalitet og etiske retningslinjer følges og er ivaretatt

Vi søker en selvdreven, engasjert og utadvendt person med ønske om å påvirke og skape resultater. Kandidaten har høyere utdanning innen kjemi på Master eller PhD nivå og har solid prosess og/eller produksjonserfaring. Du må ha erfaring fra og trives i lederrollen og kan vise til gode resultater fra tidligere roller. Vår Prosessjef er faglig trygg og samarbeider godt, selv i perioder med ekstra arbeidsbelastning. I NOAH vil du ha en kontaktflate både mot et tradisjonelt driftsmiljø og mot ledelsen, det er derfor viktig at du kommuniserer godt og er omgjengelig og utadvendt. NOAH utfører et svært viktig samfunnsansvar, så det er viktig at kandidaten føler eierskap og ønsker å bidra til å styrke dette ytterligere.

NOAH er opptatt av gode personlige egenskaper og holdninger. Ledere i NOAH har ansvar for kvalitet, effektivitet og relasjoner som realiserer forretningsmessige og organisatoriske mål. Våre forventninger til deg som leder er at du er:

 • Verdifokusert
 • Ambisiøs
 • Beslutning- og handlingsorientert
 • Strukturert og systematisk
 • Nysgjerrig og innovativ
 • Motiverende og målorientert
 • Etterrettelig og troverdig

Fast arbeidssted vil være i Holmestrand/Langøya. Det må påregnes noe reising til selskapets andre eksisterende eller kommende driftssteder.

For den rette kandidat tilbyr vi en utfordrende stilling med utviklingsmuligheter faglig og personlig. For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Bjørn Waagø i Personal Utvelgelse AS, tlf: 900 96 668.

Fylke: Vestfold
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: Snarest
Tiltredelse: etter avtale
Arbeidssted: Holmestrand
Kontaktpersoner: Bjørn Waagø, Personal Utvelgelse AS
mob: +47 900 96 668

Hjemmeside: http://www.noah.no