GK INNEKLIMA AS

Vi søker:

PROSJEKTLEDER

Prosjektleder i GK Inneklima vil rapportere direkte til avdelingsleder, og ha ansvar for direkte underordnet personell i de ulike prosjektene. Prosjektleder vil ha budsjett og resultatansvar for «sine» prosjekter. Vi tilbyr en spennende og utfrodrende stilling med mulighet til å påvirke og jobbe med "de beste" i bransjen.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE:

Prosjektleder har ansvar for den daglige ledelse og oppfølging av de kontraktsmessige arbeidene i et prosjekt og står ansvarlig for:

 • Prosjektets økonomiske resultat
 • Identifisere risiko og gjennomføre tiltak for å redusere risiko for prosjektet
 • Utførelse og overlevering av kontraktsfestet kvalitet
 • Etablere prosjektspesifikke rutiner for KS/HMS
 • Oppfølging og innrapportering av endringsarbeider (varsel, krav og endringsoversikt)
 • At alle nødvendige kontroller og besiktigelser blir utført

I tillegg vil følgende ansvarsoppgaver være aktuelle:

 • Regne tilbud og gjøre forarbeid for kontraktsinngåelse
 • Samarbeide med leverandører og rådgivere om valg av systemløsninger
 • Delta på prosjekterings-, anleggs- og fremdriftsmøter

ØNSKET FAGLIG BAKGRUNN OG ERFARING:

Stillingen som prosjektleder ønskes besatt av en person som kan gjennomføre og lede komplekse tekniske prosjekter. Vedkommende må i tillegg ha et sterkt ønske om å utvikle GK Norge/GK Inneklima videre. 

Det er ønskelig med følgende formell bakgrunn og erfaring:

 • Ingeniør eller sivilingeniør, fortrinnsvis fagretning VVS/ventilasjon/rør
 • 2-5 års erfaring som prosjektleder, gjerne fra teknisk entreprise eller bygg/anlegg/rådgivende
 • Erfaring og kompetanse innenfor rør/rørtekniske fag og/eller bygg/anlegg
 • Solide kunnskaper og erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra kontrakts-utarbeidelse og kontrakts-styrin-styring
 • God IT kompetanse og vant til å bruke moderne IT verktøy (GK bruker MS Project som prosjektverktøy)

PERSONLIGE EGENSKAPER:

Det er viktig at våre prosjektledere er selvgående og proaktive, med et sterkt ønske om å bidra til videreutvikling og profesjonalisering av selskapet. I tillegg er det ønskelig med følgende personlige egenskaper:

 • Kommersiell legning og “kremmerånd”
 • Kreativ og nytenkende og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert og systematisk, med evne til å håndtere flere oppgaver parallelt
 • God til å motivere og engasjere

Det er en fordel med et godt utviklet kontaktnett i bransjen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Spesielt gjelder dette kontakter i entreprenørbransjen og hos de ulike byggherrer.  Stillingen vil medføre noe reiseaktivitet, primært i regionen. Som prosjektleder må du ha gode muntlig og skriftlige kunnskaper i norsk.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Bjørn Waagø i Personal Utvelgelse AS, tlf: 900 96 668.

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
Snarest
Arbeidssted:
Drammen
Kontaktpersoner:
Bjørn Waagø
mob: 900 96 668

Hjemmeside:
http://www.gk.no
Tilbake til toppen