GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi, kulde og sikkerhet. Med mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark er selskapet en totalsamarbeidspartner innen alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.

Inneklima i nye- og eksisterende næringsbygg er GKs kjerneområde. GK tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere, - i hele byggets livssyklus. Vi har teknisk kompetanse på høyeste nivå innen fagområdene: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, elektro, vannbårne energisystemer, og energi.

GK har en strategi om nærhet til kunden. Selskapet skal være tilstede lokalt og samtidig ha fordelen av høy teknisk kompetanse og et godt støtteapparat sentralt.

Vi søker:

PROSJEKTLEDER

Prosjektleder i GK Inneklima vil rapportere direkte til avdelingsleder, og ha ansvar for direkte underordnet personell i de ulike prosjektene. Prosjektleder vil ha budsjett og resultatansvar for «sine» prosjekter. Vi tilbyr en spennende og utfrodrende stilling med mulighet til å påvirke og jobbe med "de beste" i bransjen.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE:

Prosjektleder har ansvar for den daglige ledelse og oppfølging av de kontraktsmessige arbeidene i et prosjekt og står ansvarlig for:

 • Prosjektets økonomiske resultat
 • Identifisere risiko og gjennomføre tiltak for å redusere risiko for prosjektet
 • Utførelse og overlevering av kontraktsfestet kvalitet
 • Etablere prosjektspesifikke rutiner for KS/HMS
 • Oppfølging og innrapportering av endringsarbeider (varsel, krav og endringsoversikt)
 • At alle nødvendige kontroller og besiktigelser blir utført

I tillegg vil følgende ansvarsoppgaver være aktuelle:

 • Regne tilbud og gjøre forarbeid for kontraktsinngåelse
 • Samarbeide med leverandører og rådgivere om valg av systemløsninger
 • Delta på prosjekterings-, anleggs- og fremdriftsmøter

ØNSKET FAGLIG BAKGRUNN OG ERFARING:

Stillingen som prosjektleder ønskes besatt av en person som kan gjennomføre og lede komplekse tekniske prosjekter. Vedkommende må i tillegg ha et sterkt ønske om å utvikle GK Norge/GK Inneklima videre. 

Det er ønskelig med følgende formell bakgrunn og erfaring:

 • Ingeniør eller sivilingeniør, fortrinnsvis fagretning VVS/ventilasjon/rør
 • 2-5 års erfaring som prosjektleder, gjerne fra teknisk entreprise eller bygg/anlegg/rådgivende
 • Erfaring og kompetanse innenfor rør/rørtekniske fag og/eller bygg/anlegg
 • Solide kunnskaper og erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra kontrakts-utarbeidelse og kontrakts-styrin-styring
 • God IT kompetanse og vant til å bruke moderne IT verktøy (GK bruker MS Project som prosjektverktøy)

PERSONLIGE EGENSKAPER:

Det er viktig at våre prosjektledere er selvgående og proaktive, med et sterkt ønske om å bidra til videreutvikling og profesjonalisering av selskapet. I tillegg er det ønskelig med følgende personlige egenskaper:

 • Kommersiell legning og “kremmerånd”
 • Kreativ og nytenkende og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert og systematisk, med evne til å håndtere flere oppgaver parallelt
 • God til å motivere og engasjere

Det er en fordel med et godt utviklet kontaktnett i bransjen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Spesielt gjelder dette kontakter i entreprenørbransjen og hos de ulike byggherrer.  Stillingen vil medføre noe reiseaktivitet, primært i regionen. Som prosjektleder må du ha gode muntlig og skriftlige kunnskaper i norsk.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Bjørn Waagø i Personal Utvelgelse AS, tlf: 900 96 668.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidssted: Drammen
Kontaktpersoner: Bjørn Waagø
mob: 900 96 668

Hjemmeside: http://www.gk.no